Veilig gebruik van media, faciliteren van apparatuur als iPads en laptops en digiborden met bijbehorende digitaal lesmateriaal zijn belangrijke speerpunten op onze school.

 Overzichtskoppelingen

ICT in de klas

​​​​​​​​
         ​

In elke groep, ook bij de kleuters, hangt een digitaal schoolbord. We gebuiken daarnaast diverse devices, zoals Ipads en chromebooks. Vanaf groep 3 werkt iedere leerling op een eigen schoolchromebook. Deze middelen vormen een aanvulling op en een zeer goede ondersteuning van ons lesprogramma. Kinderen oefenen met de lesstof en komen in aanraking met een aantal computerprogramma's. (Word, Excel, Powerpoint en Kahoot). In de bovenbouw onderzoeken we of we een leerlijn "leren programmeren" kunnen ontwikkelen. Een aantal leerlingen van onze school neemt deel aan speciale lessen "leren programmeren" van het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen.
In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen het lessenpakket aangeboden 'Omgaan met social Media'. Met digitaal en -rekenen  kunnen de leerlingen op hun chromebook de verwerking van de leerstof van spelling en rekenen op eigen niveau maken. ​​​

Alberdingk Thijm Scholen

 Kijk hier voor alle projecten die vanuit he​t  ​ Techspace van ​Alberdingk Thijm Scholen worden gerealiseerd op de diverse scholen. ​​​