Veilig gebruik van media, faciliteren van apparatuur als iPads en laptops en digiborden met bijbehorende digitaal lesmateriaal zijn belangrijke speerpunten op onze school.

Computergebruik

​​
         IMG_Ond_Comp_Laptopklas.jpg
Computers zijn inmiddels onmisbaar in de maatschappij en op school. Ze zijn belangrijk ter ondersteuning van onze lessen. In elke groep, ook bij de kleuters, hangt een digitaal schoolbord. We gebuiken daarnaast diverse devices, zoals Ipads en chromebooks. Vanaf groep 3 werkt iedere leerling op een eigen schoolchromebook. Deze middelen vormen een aanvulling op en een zeer goede ondersteuning van ons lesprogramma.

We zoeken steeds weer naar nieuwe wegen om innovatief met onderwijs om te gaan om zo het beste uit onze leerlingen te halen. Infomatieve technologie kan hier een goede ondersteuning bij bieden.  
Kinderen leren omgaan met diverse middelen zoals Ipads, digibord en chromebook, ze oefenen met de lesstof en komen in aanraking met een aantal computerprogramma's. (Word, Excel, Powerpoint en Kahoot). In de bovenbouw onderzoeken we of we een leerlijn "leren programmeren" kunnen ontwikkelen.
Een aantal leerlingen van onze school neemt deel aan speciale lessen "leren programmeren" van de ATscholen. 

Natuurlijk leren we de leerlingen omgaan met informatie op het internet en ze worden gewezen op de “gevaren” van de Social Media. In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen het lessenpakket aangeboden 'Omgaan met social Media'. 

Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar mogelijk ingepast in ons onderwijs. Onze school maakt steeds stappen in de innovatie t.a.v. computer- onderwijs. Met hun chromebook kunnen de leerlingen van de groepen 3-8 de instructie volgen van de leerkracht.  Door speciale software van Gynzy kunnen de leerlingen op hun chromebook de verwerking van de leerstof van spelling en rekenen op eigen niveau maken. De antwoorden krijgt de leerkracht digitaal door en hij/zij weet daardoor of kinderen voldoende instructie hebben gevolgd en aan de verwerking kunnen beginnen, of dat kinderen nog extra hulp nodig hebben. Dat zorgt voor een interactief lesgeven. ​De programmatuur zorgt ervoor dat de kinderen op niveau aan de slag kunnen blijven.

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Creatieve technologie is een van de drie speerpunten, een overzicht van alle ICT-projecten vind je hier: addedvalue.atscholen.nl