Leerlingen op de basisschool in Kortenhoef krijgen Engels op school vanaf groep 1. Er is geen methode voor de lessen in het Engels, maar een visie: onderdompeling.

Early English

​ ​​​Een aantal jaar geleden  zijn we van start gegaan met Engelse in de kleutergroepen. Elk jaar is daar een groep bij gekomen, en nu krijgen alle groepen les in het Engels. Doel is om spelenderwijs het Engels op te pakken door middel van spelletjes, liedjes, drama en thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen staat. In plaats van een methode, of het aanleren van bepaalde grammaticale regels, wordt de nadruk gelegd op func​​tioneel Engels waarin communicatie en conversatie een belangrijke rol spelen. 


Immersion

De lessen zijn zeer interactief met de nadruk op spreek- en luistervaardigheid. “Learning through immersion” is de kern van dit taalonderwijs waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. Ieder staat versteld hoe snel de kinderen nieuwe woorden en uitdrukkingen leren, maar nog meer, met hoeveel enthousiasme en energie ze meedoen. 


Hersenontwikkeling

Tweetalig opgroeien traint de hersenen. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen. Dat is de conclusie van Evy Woumans (Universiteit Gent) die hier onlangs op promoveerde. Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat vroeg vreemde talen onderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft het ze een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Bekijk hoe onze visie op tweetalig onderwijs er in de praktijk uit ziet:


Download our great Early English Apps​​ ​​