Leerlingen op de basisschool in Kortenhoef krijgen Engels op school vanaf groep 1. Er is geen methode voor de lessen in het Engels, maar een visie: onderdompeling.

Engels als tweede taal

​​Een aantal jaar geleden  zijn we van start gegaan met Engelse in de kleutergroepen. Elk jaar is daar een groep bij gekomen, en nu krijgen alle groepen les in het Engels. Doel is om spelenderwijs het Engels op te pakken door middel van spelletjes, liedjes, drama en thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen staat. In plaats van een methode, of het aanleren van bepaalde grammaticale regels, wordt de nadruk gelegd op func​​tioneel Engels waarin communicatie en conversatie een belangrijke rol spelen. De lessen zijn zeer interactief met de nadruk op spreek- en luistervaardigheid. “Learning through immersion” is de kern van dit taalonderwijs waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. Ieder staat versteld hoe snel de kinderen nieuwe woorden en uitdrukkingen leren, maar nog meer, met hoeveel enthousiasme en energie ze meedoen. 
 
Tweetalig opgroeien traint de hersenen. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen. Dat is de conclusie van Evy Woumans (Universiteit Gent) die hier onlangs op promoveerde. Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat vroeg vreemde talen onderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft het ze een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs.

klik hier voor het artikel over Engels op de Antoniusschool in het Weekblad van Wijdemeren (pagina 21)

Download our great Early English Apps​​ ​​ 

 Lees hier meer ​over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

posterA2-infographic.pdf


 

SOME KEY CONCEPTS IN LANGUAGE DEVELOPMENT


Non-Verbal Period
When learning a new language, there is often a period of time during which the young learner will not speak. This is a very active time in the child's brain as they begin to construct a model of the language.
 
Code-Switching
It is perfectly natural during language development for young learners to mix their languages. This is not a sign of confusion, but rather an indication that they are using all their available resources to communicate.

Formulaic Speech
Young learners often start by mimicking common and repetitious phrases without fully understanding what they mean.This is a natural step in language development.
 
Milestones in Language Development:

​First words in Second Langage
This can take 3-4 months of immersion in the second language.
Capacity for Interaction in Second Language
Usually this develops rapid​ly during the 2nd year of immersion.
 
Academic Functioning in Second language
This can take up to 5-7 years of immersion in the second language.
 

SOME FURTHER READING

Garcia, O. (2009) Bilingual Education in the 21st Century 
Bialystok, E. (2001) Bilingualism in Development


© Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm​​​