Begeleiding van leerling is voortdurend aandachtspunt op onze school

Leerlingbegeleiding

​​​​Voor leerlingen met specifieke behoeftes worden individueel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen (dyslectie-protocol), leerlingen met motorische problemen (laptops, aangepast meubilair) en aanpassingen voor leerlingen die bijvoorbeeld teveel prikkels ondervinden in hun omgeving. Individuele hulp is vooral binnen en soms ook buiten de groep voor deze leerlingen beschikbaar.

Hulp binnen de groep wordt meestal door de eigen leerkracht gegeven. De hulp buiten de groep kan gegeven worden door leerkrachten, interne begeleider, onderwijsassistenten, stagiaires van ROC, hoge scholen of universiteit gedurende enkele uren per week.

Enkele voorbeelden van hulp buiten de groep:​

  • Leeskliniek
  • Werken met "Bouw" startend in groep 2 om leesproblematieken voor te zijn
  • Werken met individuele leerlijn Maatwerk voor Rekenen
  • Werken met Kurzweil en Dedicon (voor dyslectische leerlingen)
  • De leerlingcoördinator die kinderen helpt die problemen hebben  in de thuissituatie of in de onderlinge contacten
  • Advies van externe deskundigen bij LeerlingGebondenbudget
  • Onderzoek en advies van deskundigen binnen onze stichting Alberdingk Thijm Scholen en de Hummelingschool, een school voor speciaal basisonderwijs.