Uitstroom

​​​​​

​Onze leerlingen doen mee aan Route 8 als eindtoets. De eindtoets maakt mogelijk dat we de resultaten van onze leerlingen en school kunnen vergelijken met andere basisscholen in Nederland. De toets wordt eind april afgenomen. 

​De adviezen voor het type voortgezet onderwijs worden in januari gegeven. Voor het schooladvies baseren we ons op de resultat​en van de leerlingen, maar ook op persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld de werkhouding van de leerling. 

De adviezen van de laatste twee jaren zien er als volgt uit:

​VWOHAVO​MAVO​VMBO (KB)​Totaal 
2018​1218​5​6​41​
2019​611​2​4​23​
202020​10​11​5​46​​


In onderstaand schema wordt weergegeven op welke scholen voor voortgezet onderwijs 0nze kinderen de afgelopen jaren hun onderwijs voortzetten. 

​20182019​
​Alberdingk Thijm College (ATC)​6​2
​Alberdingk Thijm MAVO (ATM)​-​-
​St. Aloysius College5​1​
​A. Roland Holst College​11​10
​De Brink​-​1
​Comenius College​6​5
​Gemeentelijk Gymnasium 2​​-
​Hilvertsheem-Beatrix​5​3
​International School Hilversum​-​-
​Savornin Lohman​3​-
​Sint Vitus College​-​-
​Sint Vitus Mavo-​​-
​Wellant College​1-​
​Willem de Zwijger​1​1
​Totaal 41​23​