Het stimuleren van samenwerken is onderdeel van onze visie.

Samenwerken

​​​​​​Kinderen leren veel van elkaar. Dat vinden we op de Antoniusschool erg belangrijk. Door samen te werken kunnen ze gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Door andere kinderen iets uit te leggen krijgen de kinderen ook meer verdieping van de eigen kennis. Dit onder het mom van "Learning by teaching".

Samenwerken is ook een vaardigheid waar we bij ieder kind aan werken. Als dat goed ontwikkeld is, dan hebben ze daar hun hele leven verder profijt van.

Naast samenwerken vinden we samen vieren ook erg belangrijk. Met de hele school in de speelzaal voor een openingsviering, de seizoensoptredens, openingen van projecten, de slotviering etc. Dat zijn momenten waar ieder kind naar uitkijkt. Het zorgt voor verbondenheid met elkaar en een gemeenschapsgevoel en dat geeft ook inhoud aan onze katholieke identiteit.

Zorg voor elkaar

​​​​We vinden het van groot belang dat kinderen ook beseffen dat zij wat voor anderen kunnen betekenen.  Daar geven we inhoud aan door bovenbouwkinderen zeer regelmatig met jongere kinderen aan de slag te laten gaan. Zo leren de kinderen van de hele school elkaar kennen en dat zorgt voor een gemeenschapsgevoel. ​Kinderen voelen zich daardoor thuis op school.​​