Schoolplan 2015-2019

In het schoolplan vindt u meer informatie over de  visie en de grondslag van de organisatie.

Tevens zijn de beleidslijnen voor de komende jaren hierin beschreven.

Klik om dit schoolplan te lezen op:2015-2019schoolplandefinitief.pdf