Schoolplan

In het schoolplan vindt u meer informatie over de  visie en de grondslag van de organisatie.

Tevens zijn de beleidslijnen voor de komende  jaren hierin beschreven.

Klik om dit schoolplan te lezen op:2016schoolplandefinitief.pdf