Het stimuleren van zelfstandig werken op school is onderdeel van onze visie.

Zelfstandig

zelfstandigwerken.jpegAan zelfstandig werken wordt op onze school erg veel aandacht besteed. Het bevordert de eigen
zelfstandigheid van de kinderen en het kind leert ook het eigen werk te plannen. Een vaardigheid die in het voortgezet onderwijs zeker van pas komt. Als kinderen hier 8 jaar op school gezeten hebben moeten ze in staat zijn om het werk over een week te verdelen. Het plannen van de activiteiten en het geconcentreerd en gemotiveerd aan een taak kunnen werken zijn zaken waar de hele schooltijd de nadruk op wordt gelegd. Door de hele school vindt een opbouw plaats  van dit zelfstandig werken.