Zorgen voor elkaar vinden we belangrijk op onze school

Zorg voor elkaar

​​​​We vinden het van groot belang dat kinderen ook beseffen dat zij wat voor anderen kunnen betekenen.  Daar geven we inhoud aan door bovenbouwkinderen zeer regelmatig met jongere kinderen aan de slag te laten gaan. Zo leren de kinderen van de hele school elkaar kennen en dat zorgt voor een gemeenschapsgevoel. ​Kinderen voelen zich daardoor thuis op school.