St. Antoniusschool is een katholieke basisschool met een focus op betekenisvol leren.

Onderwijs

​"Leren is de Cunst"
Elk kind, met zijn unieke kwaliteiten, begeleiden we op weg naar een volwaardig, gelukkig mens waarbij we aansluiten op aanwezige talenten. Die talenten ontwikkelen en met respect voor de eigenheid van elk kind, besef doen groeien van de verantwoordelijkheid die elk mens heeft t.a.v. elkaar en de omgeving. De katholieke traditie en de boodschap daarvan dat elk mens belangrijk is, vormt één van de pijlers van ons onderwijs. Wij zijn een katholieke school en een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten, die de volgende zaken belangrijk vindt:

Creëren 
Uniek
Nieuwsgierig
Saamhorig
Trots

Als kinderen met deze kernwaarden opgroeien, zijn zij in staat om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en voor hun omgeving, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan een leefbare, gelukkige​ wereld.​