Ouderbijdragen

Jaarlijks krijgen de ouders van de ouderraad een factuur voor de ouderbijdragen waarmee schoolreisje, excurises en vele festiviteiten
( Kerstmis, Pasen, Carnaval, Sinterklaas en Schoolreisje) voor de kinderen mee bekostigd worden. Voor het schooljaar 2017-2018  is dat 65 euro.

Verder gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Wij vragen u hiervoor een bijdrage van 100​ euro.

IMG_Ouders_Ouderbijdragen.jpg 

Op excursie naar de Natuurschool in Noordwijk