Ouderbijdragen

​Jaarlijks krijgen de ouders van de ouderraad een factuur voor de ouderbijdragen waarmee schoolreisje, excursies en vele festiviteiten (Kerstmis, Pasen, Carnaval, Sinterklaas en Schoolreisje) voor de kinderen mee bekostigd worden. Per schooljaar​ is dat 65 euro. ​Verder gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Wij vragen u hiervoor een bijdrage van 100​ euro.

IMG_Ouders_Ouderbijdragen.jpg 

Op excursie naar de Natuurschool in Noordwijk