Ouderraad

Voor het financieel verslag 2013-2014 en de begroting 2014-2015 kunt u klikken op:
verslag schooljaar 2013-2014 en begroting 2014-2015.pdfverslag schooljaar 2013-2014 en begroting 2014-2015.pdf

Voor het financieel verslag 2012-2013 en de begroting 2013-2014 kunt u klikken op:
Financieelverslag 2012-2013 dd augustus.pdfFinancieelverslag 2012-2013 dd augustus.pdf

Alle ouders en verzorgers van leerlingen van onze school zijn, tenzij ze kenbaar maken dit niet te willen, automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de vereniging is het ondersteunen van het team bij feestelijke en/of bijzondere activiteiten en het organiseren van de buitenschoolse sporten.

Een ander doel is het versterken van de band tussen ouders en team. De ouderraad (bestuur van de oudervereniging) informeert het team over zaken die bij ouders leven. De (vrijwillige) bijdrage is € 62 per kind. Ouders van groep 8 betalen daarnaast € 95 voor het kamp (prijspeil 2014). De afrekening van het vorige schooljaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar worden geplaatst op de site van de school. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen we dat alle ouders bereid zijn tot betaling. In overleg kan een betaalregeling worden getroffen. Dankzij de vrijwillige bijdrage kunnen de volgende feesten, activiteiten en excursies georganiseerd worden.

    sport- en spelletjesdag;
    Sinterklaas- en kerstviering;
    aanvulling bibliotheek;
    carnaval;
    schoolreisje/schoolfeest;
    financiering excursies;
    afscheidscadeau groep 8;
•    kunstvoorstellingen.

       IMG_Ouders_Ouderraad.jpg

De ouderraad denkt mee, organiseert en ondersteunt bij bovengenoemde activiteiten. De ouderraad vergadert een zestal keren per jaar. Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. Ook de directeur is bij een aantal overleggen aanwezig. Ook coordineert de ouderraad i.s.m. het team de avond-vierdaagse, het voetbaltoernooi, het schaaktoernooi. Jaarlijks wordt voor school een bijzondere aanschaf gedaan.

 

 
 

Robert Jan Ruwers
Voorzitter


 

Mariska van Wijk - Stricker
Penningmeester

Mijn naam is Mariska van Wijk; de moeder van Rogier, Bart en Daphne. Ik ben bij de OR gegaan omdat ik graag nog wat meer bij de school betrokken wilde zijn, en dan kan op deze manier heel goed. Na 2 jaar als algemeen bestuurslid in de Ouderraad ben ik vanaf schooljaar 2011/2012 penningmeester en klassenoudercoördinator. In samenwerking met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Het gaat daarbij vooral om gebeurtenissen die voor de kinderen een belangrijk moment zijn, zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis, sportevenementen en het kamp van groep 8.
Via de ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen  leveren aan deze activiteiten.
 

Hélène Hartig-Torsing
Algemeen lid
Mijn naam is Hélène Hartig-Torsing, ik ben getrouwd met Chris en wij hebben 2 dochters, Maud (2001) en Bernice  (2005). Ik ben een geboren en getogen  Kortenhoefse en heb zelf op de  Antoniusschool gezeten. Na meerdere  malen als klassenmoeder te hebben  geassisteerd op school, merkte ik dat ik het toch wel erg leuk vind om betrokken te zijn bij het wel en wee van de school.   Sinds het schooljaar 2010--2011 ben ik bij de OR . Ik vind het erg leuk om een  helpende hand te bieden bij het   organiseren van diverse evenementen als Sinterklaas, Kerst, Schoolreisje, Sportdag etc. Op deze manier kan ik meewerken aan een leuke en plezierige lagere schooltijd van de kinderen en dat is toch wat we allemaal willen!

Brenda de Kruijk

Mijn naam is Brenda de Kruijk en woon samen met Ronald sinds 2006 in Kortenhoef.
Samen hebben wij 2 kinderen. Lars en Ruben Verhoeven. In mei 2014 heb ik voor het eerst geholpen met het organiseren van de avondvierdaagse. Dat beviel mij zo goed dat ik besloten heb om me aan te sluiten bij de OR. Organiseren en regelen is iets waar ik heel erg blij van word en hoop dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de OR en het team van de Antoniusschool. Als de kinderen na afloop van bijv. het schoolreisje, de avondvierdaagse of andere activiteiten enthousiast naar huis  toe gaan, dan ben ik blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen.

Roos Torsing
algemeen lid

Natascha de Ruig
algemeen lid