Bestuur en toezicht

​​​

De St. Antoniusschool werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen Alberdingk Thijm Scholen.​

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. ​Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over:

​Kijk voor meer informatie op: www.atscholen.nl