Over ons

​​​De St. Antoniusschool geeft onderwijs vanuit een katholieke levenshouding met de daarbij behorende waarden en normen. Zowel katholieke als niet- katholieke kinderen zijn van harte welkom. We besteden veel tijd aan de katholieke feesten. We houden van feesten, maar bespreken ook de diepere betekenis van die feesten. Kinderen maken ook kennis met andere geloven en culturen zonder oordeel of veroordeel. Door het jaar heen hebben we op school ook vieringen met alle kinderen. Dat zorgt voor een gemeenschapsgevoel waar we erg aan hechten. Met de methode " Hemel en Aarde" geven we inhoud aan onze identiteit. We zorgen zo voor een overdracht van tradities en cultuur met het katholieke geloof als basis. Kinderen hebben hier hun verdere leven baat bij.
Kljk hier voor meer informatie over Hemel en aarde

        ​
​​​​​​