Continurooster en Naschoolse Opvang

Continurooster

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. Iedereen blijft op school. Daar eten de kinderen in hun eigen groep met de leerkracht. Daarvoor of daarna  is er ruimte om ongeveer een half uur  buiten te spelen. De school is dan op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag (alleen de groepen 5-8) om 14.45 uur uit. De woensdagmiddag blijft een vrije middag en de vrijdagmiddag is vrij voor de groepen 1-4.

Naschoolse opvang


 


 

ThuizBij Kinderopvang:
Buitenschoolse opvang nodig? Kom gerust een kijkje nemen op onze BSO!
Met twee groepen in school zijn wij de vertrouwde partner waar kinderen in de leeftijd 4-8 jaar na schooltijd lekker kunnen spelen in onze huiselijk ingerichte groepen. Wij zijn geen specifieke sport, theater of kunst BSO, maar een BSO met creatieve en sportieve vaste medewerkers die dagelijks activiteiten aanbieden. Zo krijgen de kinderen veel keuzevrijheid en een afwisselend aanbod! Wij maken naast onze eigen groepsruimte ook gebruik van het speellokaal in school en bieden regelmatig sportactiviteiten in de Fuik aan.Wanneer kinderen 8 jaar worden gaan ze naar BSO de Loods, een uitdagende locatie waar kinderen met de bus van de SKG heen worden gebracht. Hier maken wij gebruik van het terrein en het pand van scouting Klaas Toxopeus. Kinderen hebben hier veel vrijheid en een lekker buitenspeelterrein! Neem voor meer informatie en onze contactgegevens een kijkje op de website:
www.thuizbij.nl

 

Afbeelding1.png
Afbeelding1.png


KINDCENTRUM KLIMBOOM.

Kindcentrum Klimboom is gevestigd op oudergaarde nummer 5 in Kortenhoef( gebouw veensteate). Kindcentrum  Klimboom is een onderdeel van Kind & Co en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Onze medewerkers halen de kinderen lopend of met de bus uit school. Kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven mogen zelfstandig naar de BSO. De Klimboom biedt ook voorschoolse opvang vanaf 7.30 de medewerkers brengen de kinderen naar school.

De BSO heeft vier verschillende ruimtes waar de kinderen zich kunnen vermaken.  Eén van de ruimtes is ingericht voor jongere kinderen en één speciaal voor oudere kinderen. De BSO beschikt daarnaast over een atelier waar de kinderen naar hartenlust kunnen knutselen met verschillende materialen en een relaxhoek om bijvoorbeeld een boekje te lezen.

Activiteiten

De BSO werkt het hele jaar door met thema's en biedt activiteiten aan rondom deze thema's. De kinderen denken zelf mee over de thema's en activiteiten. Kinderen worden niet verplicht om mee te doen. De BSO is immers vrije tijd. Tevens worden er doorlopend in een jaar externe activiteiten ingehuurd zoals dans en sport door vakdocenten.

Buitenruimte

De BSO beschikt over een natuurlijke tuin die gesitueerd is direct aan het gebouw. Kinderen kunnen hier zelfstandig of onder begeleiding spelen. Indien het spel meer ruimte vereist maken wij gebruik van de schoolpleinen en het grasveld tegenover onze BSO.

Groter groeien.

Kinderen hebben behoefte aan ruimte voor zichzelf en kunnen langzaam aan bepaalde verantwoordelijkheden aan. Met ouders en kind wordt afgesproken wat kinderen zelfstandig mogen doen. Samen tekenen wij hiervoor een zelfstandigheidsformulier. Te denken valt aan samen met een vriendje buiten spelen of zelfstandig van school naar de BSO lopen.

Vakanties en studiedagen

In de vakanties en op studiedagen is de BSO de hele dag open. Wij maken dan vaak uitstapjes naar de schaatsbaan, het maximapark of het bos. Dit wordt van te voren doorgegeven aan de ouders.

Voor meer informatie zie www.kindenco.nl​