Pestprotocol

​We zijn als team overtuigd van de negatieve gevolgen van pestgedrag en ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze. Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Uit ervaring weten we dat preventie veel beter werkt dan het reageren op probleem-situaties. We zetten ons actief in om in onze school een goed pedagogisch klimaat te realiseren. In een prettige sfeer, waarbij kinderen respect hebben voor elkaar, is er veel minder kans op pestgedrag. Ook van ouders en leerlingen verwachten wij dat zij in dit verband doen wat zij kunnen. We hebben een protocol dat in werking treedt zodra er signalen komen en onze methode Kinderen en hun sociale talenten ondersteunt ons prima in het realiseren van een prettige sfeer, waarin geen plaats is voor pestgedrag. ​