Vakanties en verlof

​Vakanties schooljaar 2018 - 2019

Herfstvakantie:       22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie:        21 december 2018 om 12 uur t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Paas-meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:           30 en 31 mei 2019
Pinksteren:            10 juni 2019
Zomervakantie:      12 juli om 12.00 t/m 23 augustus 2019

​Vrije dagen:
​maandag 29 oktober, woensdag 30 januari, donderdag 18 april, dinsdag 11 juni.
Op donderdag 20 december zijn de kinderen 's middags vrij in verband met het kerstdiner.​



Verlof
Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens bovenstaand vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen, dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen. Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties.
U leest er mee over onder:
http://www.rblgooi.nl

Ziekmelding
Als uw kind 's morgens niet in staat is om naar school te gaan, dan verzoeken wij u dit door te geven tussen 8 uur en 8.20 uur. U krijgt dan een van de leerkrachten aan de lijn. Het is wel zo prettig voor ons als we weten dat uw kind verhinderd is door ziekte of andere redenen.
                                     Telefoon 035-6561067